ART IS A MATTER OF THE HEART

05-10-2022

Maartje Roos winnaar van de prestigieuze PX3 Prix de la photographie

Cultureel Levend Erfgoed, of wel 'de laatsten in hun soort' is een hommage aan de eerste gedomesticeerde (landbouw) huisdieren van Nederland, die met uitsterven worden bedreigd. Een proces dat de laatste 50 jaar aanzienlijk is versneld. Een prachtige serie waar waar ze meer dan 2 jaar aan werkte.

Cultural Living Heritage, or 'the last of their kind' is a tribute to the first domesticated (agricultural) pets in the Netherlands, which are threatened with extinction. A process that has accelerated considerably in the last 50 years. A beautiful series on which she worked for more than 2 years