ART IS A MATTER OF THE HEART

12-06-2023

Overzichtstentoonstelling Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier

 

Van 23 juni t/m 24 september 2023 is de overzichtstentoonstelling Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier – Schilderen met een lens te zien in Museum JAN in Amstelveen. Deze tentoonstelling geeft een beeld van het rijke en diverse fotografische oeuvre dat Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier (1953) in 25 jaar heeft opgebouwd.
Van Hövell tot Westerflier is een grootheid op het gebied van de fotografische verstilling en het gebruik van natuurlijk licht.

Haar portretten en stillevens doen denken aan bekende Nederlandse schilders als Johannes Vermeer en Clara Peeters, terwijl haar stadsgezichten herinneringen oproepen aan de fotografie van George Hendrik Breitner en Jacob Olie. Het ‘schilderen met een lens’ is een techniek die zij als geen ander beheerst. Zij creëert unieke fotografische beelden die het heden naar het verleden transformeren.

Haar oeuvre, dat een bijzondere positie inneemt binnen de contemporaine Nederlandse fotografie wordt ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag voor het eerst in de breedte getoond.

Verstilling en ingetogenheid
In de tentoonstelling in Museum JAN worden acht verschillende foto- series getoond waarbij verstilling en ingetogenheid de rode draad vormen, zoals De stille stad en Contemplation Still Life. De ingrediënten voor deze laatstgenoemde serie zijn voorwerpen uit haar eigen interieur – bloemen, vruchten en soms een dood insect – met als resultaat een fotoserie die bewondering voor de Hollandse zeventiende-eeuwse schilderkunst verraadt.

Ook voor De stille stad arrangeerde zij min of meer zelf de architectonische ingrediënten van de gebouwen door de manier waarop ze haar standpunt kiest en gebruikmaakt van de licht omstandigheden.

Haar reeks At The Window roept door de lichtval associaties op met het werk van de zeventiende-eeuwse schilder Johannes Vermeer. In haar portretfotografie en de serie The White Blouse weet zij elke keer weer de ziel van de geportretteerde te raken.

Nieuw Boek - Schilderen met een lens

Tegelijkertijd met de tentoonstelling komt haar nieuwe boek 'Schilderen met een lens' uit, dat verkrijgbaar is in de museum winkel.

Al haar foto's zijn bij de galerie verijgbaar als 'limited edition fine art prints', voorzien van een certificaat van echtheid, gesigneerd en genummerd door Marie Jeanne van Hövell tot Westerflier.

From 23 June to 24 September 2023, the retrospective exhibition Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier – Painting with a lens can be seen in Museum JAN in Amstelveen. This exhibition gives an impression of the rich and diverse photographic oeuvre that Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier (1953) has built up in 25 years.
Van Hövell tot Westerflier is a celebrity in the field of photographic stillness and the use of natural light.

Her portraits and still lifes are reminiscent of well-known Dutch painters such as Johannes Vermeer and Clara Peeters, while her cityscapes evoke memories of the photography of George Hendrik Breitner and Jacob Olie. 'Painting with a lens' is a technique she masters like no other. She creates unique photographic images that transform the present into the past.

Stillness and modesty
In the exhibition at Museum JAN, eight different photo series are shown in which stillness and modesty form the common thread, such as The Silent City and Contemplation Still Life. The ingredients for this latter series are objects from her own interior – flowers, fruits and sometimes a dead insect – resulting in a photo series that betrays her admiration for seventeenth-century Dutch painting.

She also more or less arranged the architectural ingredients of the buildings for De stille stad herself by choosing her point of view and making use of the lighting conditions.

The lighting in her series At The Window evokes associations with the work of the seventeenth-century painter Johannes Vermeer. In her portrait photography and the series The White Blouse, she knows how to touch the soul of the person portrayed every time.

New Book - Painting with a lens

Her new book 'Painting with a lens' will be published at the same time as the exhibition, which is available in the museum shop.

All her photos are available at the gallery as 'limited edition fine art prints', with a certificate of authenticity, signed and numbered by Marie Jeanne van Hövell tot Westerflier.