ART IS A MATTER OF THE HEART

14-02-2024

Expositie Waterspiegel Maartje Roos nog tot 25 februari a.s.

Bekijk de wereld door de ogen van artistiek fotograaf Maartje Roos. Haar zorgvuldig gecomponeerde beeldcreaties houden ons een spiegel voor. Soms om terug te kijken, naar 100 jaar geleden bijvoorbeeld. Of juist met een blik op de toekomst: hoe ziet onze omgeving er dan uit? In haar solo-exposities Water Spiegel in het Fries Scheepvaart Museum, geeft Maartje Roos een inkijkje in haar reflecties, haar inspiratiebronnen en haar werkwijze. Met het water als verbindend thema.

Het Fries Scheepvaart Museum ligt in het centrum van Sneek en heeft naast deze foto-expositie een grote permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de Friese scheepvaart, de stad Sneek en de Elfstedentocht. Bovendien is er een prachtige collectie zilver te zien.

Water Mirror

See the world through the eyes of artistic photographer Maartje Roos. Her carefully composed image creations hold up a mirror to us. Sometimes to look back, to 100 years ago for example. Or with a look at the future: what will our environment look like? In her solo exhibitions Water Spiegel in the Fries Scheepvaart Museum, Maartje Roos gives an insight into her reflections, her sources of inspiration and her working method. With water as a connecting theme.